Home / Terms of service (Köpvillkor på Svenska)

ÖVERSIKT AV KÖPVILLKOR

Denna webbplats drivs av Qofind AB (orgnr: 559023-7201). Företaget har sitt säte i NACKA. Företagets postadress är Sickla Industriväg 3, 131 54 NACKA.
På hela webbplatsen hänvisar termen "vi", "oss" och "vår" till Qofind AB. Qofind AB erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, genom ditt godkännande av alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.
Genom att besöka vår webbplats och / eller köpa något från oss, engagerar du dig i vår "Tjänst" och accepterar att vara bunden av följande villkor ("Användarvillkor", "Personuppgiftspolicy"), inklusive de ytterligare villkoren och policyerna häri refererad och / eller tillgänglig med hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive men utan begränsning användare som är webbläsare, säljare, kunder, handlare och / eller bidragsgivare för innehåll.
Läs dessa användarvillkor noggrant innan du besöker eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen godkänner du att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkoren i detta avtal får du inte använda webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor anses vara ett erbjudande är godkännande uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.
Eventuella nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken ska också omfattas av användarvillkoren samt vår personuppgiftspolicy. Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att lägga upp uppdateringar och / eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter att eventuella ändringar har gjorts utgör godkännande av dessa ändringar.
Vår butik drivs av Shopify Inc. De ger oss den elektroniska e-handelsplattformen som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 - BUTIKSVILLKOR

Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du att du innehar laglig ålder att använda vår webbplats, och att du har gett oss samtycke till att låta eventuella minderåriga personer i din omgivning använda den härwebbplatsen. 
Du får inte använda våra produkter för olagligt eller obehörigt ändamål, annars kan du, vid användningen av Tjänsten eller produkten, bryta mot eventuella lagar i ditt land (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).
Du får inte överföra några virus eller någon kod av destruktiv natur.
Ett brott mot eller brott mot något av villkoren kommer att leda till omedelbar uppsägning av dina tjänster.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Du förstår att ditt innehåll (inte kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar via olika nätverk; och (b) ändras för att anpassa sig och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid under överföring via nätverk.
Du samtycker till att inte reproducera, kopiera, sälja eller utnyttja någon del av Tjänsten eller Produkten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss .
Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 - RIKTIGHET, UPPLYSNING OCH TYDLIGHET FÖR INFORMATION

Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, komplett eller aktuell. Materialet på denna webbplats är endast för allmän information och bör inte åberopas eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att samråda med primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Vilket som helst beroende av materialet på denna sida är på egen risk.
Den här webbplatsen kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du godkänner att det är ditt ansvar att övervaka förändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN, PRODUKTER OCH PRISER

Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande.
Vi kan inte hållas ansvariga av dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, upphävande eller upphörande av Tjänsten.

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER 

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga uteslutande online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och är endast föremål för retur eller utbyte enligt vår returpolicy.
Vi har gjort allt för att så tydligt som möjligt visa färger och bilder på våra produkter som finns i butiken. Vi kan inte garantera att din bildskärmsvisning återger färgerna korrekt. 
Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva detta rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att upphöra med någon produkt när som helst. Eventuellt erbjudande för någon produkt eller tjänst som gjorts på denna webbplats är ogiltig när det har gått ut.
Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar eller att eventuella fel i Tjänsten kommer att rättas.

AVSNITT 6 – VIKTEN AV KORREKT FAKTURA- OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att vägra en order som du placerar hos oss. Vi kan begränsa eller avbryta köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per order. Dessa begränsningar kan innefatta beställningar som är placerade av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och / eller order som använder samma fakturerings- och / eller leveransadress. Om vi ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka att meddela dig genom att kontakta e-postadressen och / eller faktureringsadressen / telefonnumret som gavs vid beställningstillfället. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vårt tycke verkar vara placerade av återförsäljare, eller distributörer.

Du godkänner att du tillhandahåller aktuell, fullständig och korrekt inköps- och kontoinformation för alla inköp som gjorts i vår butik. Du godkänner att du snabbt uppdaterar ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig efter behov.

För mer detaljer, se vår Returpolicy.

AVSNITT 7 - VALBARA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part över vilka vi varken övervakar eller har någon kontroll eller inmatning.
Du bekräftar och godkänner att vi tillhandahåller tillgång till sådana verktyg under dessa förutsättningar och utan några garantier, representationer eller villkor av något slag och utan någon godkännande. Vi är inte ansvariga för information som hänför sig till din användning av valbara verktyg från tredje part.
Eventuell användning av valbara verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren för vilka verktyg som tillhandahålls av relevanta tredje part leverantörer.
Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbplatsen (inklusive utgivandet av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och / eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.

AVSNITT 8 – TREJDJEPARTSLÄNKAR

Vissa innehåll, produkter och tjänster som finns tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.
Tredjepartslänkar på denna webbplats kan rikta dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att granska eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och ansvarar inte för material från tredje part eller webbplatser eller för andra material, produkter eller tjänster från tredje part.
Vi är inte ansvariga för skada eller skador i samband med inköp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Läs noga igenom tredjeparts användarvillkor och policys och se till att du förstår dem innan du engagerar dig i någon transaktion. Klagomål, påståenden eller frågor angående produkter från tredje part ska riktas till tredje part.

AVSNITT 9 – FEEDBACK, KOMMENTARER OCH FRÅGOR

Om du på begäran skickar vissa specifika inlägg (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss kreativa idéer, förslag, planer eller annat material, oavsett om det är online, via e-post, post eller på annat sätt (kollektivt, "kommentarer") godkänner du att vi, när som helst, kan, utan begränsning, redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda eventuella kommentarer som du vidarebefordrar till oss på något medium. Vi är och ska inte vara skyldiga att (1) behålla några kommentarer i förtroende (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) för att svara på eventuella kommentarer.
Vi får, men har ingen skyldighet att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi bestämmer enligt vårt eget godtyckande är olagliga, offensiva, hotande, kränkande, ärekränkande, pornografiska, obscena eller på annat sätt anstötliga eller bryter mot partens immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor .
Du godkänner att dina kommentarer inte bryter mot någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller proprietär rättighet. Du godkänner vidare att dina kommentarer inte kommer att innehålla injuriskt eller annars olagligt, missbrukande eller obscent material eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till eventuella kommentarer. Du är ensam ansvarig för eventuella synpunkter du gör och deras noggrannhet. Vi påtar oss inget ansvar och tar inget ansvar för eventuella kommentarer från dig eller någon tredje part.

AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION

Din inlämning av personlig information via butiken regleras av vår personuppgiftspolicy

AVSNITT 11 - FELAKTIGHETER

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typfel, felaktigheter eller försummelser som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader, leveranstider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och ändra eller uppdatera information eller avbryta order om någon information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är oriktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter beställning) .
Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller klargöra information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, med undantag av vad som krävs enligt lag. Inget angivet uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör tas för att ange att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 – FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Förutom andra förbud som anges i Användarvillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för olagligt syfte, b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar, (c) att bryta mot internationella, nationella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar, d) att åsidosätta eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andra människors immateriella rättigheter e) att trakassera, misshandla, förolämpa, skada, anklaga, förtala, avskräcka, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller handikapp (f) lämna in falsk eller vilseledande information (g) ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kan eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av tjänsten eller av någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet (h) att samla in eller spåra andra personers personuppgifter (i) genom spamming, phishing, pharming, spiders, crawlers eller dylikt; (j) för oanständigt eller omoraliskt syfte eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna hos Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att säga upp din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

AVSNITT 13 - ANSVAR FÖR GARANTIER OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi garanterar inte eller garanterar att din användning av vår tjänst blir oavbruten avseende tid, säkerhet eller att den är felfri.
Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.
Du godkänner att vi från tid till annan får ta bort tjänsten under obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan föregående meddelande.
Du är uttryckligen överens om att din användning av eller oförmåga att använda tjänsten är på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten tillhandahålls (förutom vad som uttryckligen anges av oss) tillhandahållen i "befintligt skick" för din användning, och om inte annat anges utan några garantier.
Qofind AB, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare är inte ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller någon direkt, indirekt, oavsiktlig skada, dom eller följdskador av något slag, inklusive och utan begränsning, förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, vare sig de är baserade på kontrakt, skadestånd (inklusive försumlighet), strikt ansvar eller på annat sätt, som härrör från din användning av någon av tjänsten eller produkter som förvärvas med tjänsten eller för något annat krav som på något sätt är relaterade till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive men inte begränsade till några fel eller utelämnanden i något innehåll eller någon annan förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjordes tillgänglig via tjänsten. I det fall den Svenska lagen inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador ska vårt ansvar begränsas till den maximala omfattning som tillåts enligt Svensk lag.

AVSNITT 14 - SKADA

Du samtycker till att inte hålla Qofind AB och våra dotterbolag, samarbetspartners, tjänstemän, regissörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeståndsskyldiga för något krav, inklusive krav samt rimliga advokatavgifter, som görs av någon tredje part på grund av eller som uppstår på grund av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller som referens eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

AVSNITT 15 – AVTALSBESTÄMMELSERS OGILTIGHET

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller oförklarlig, ska sådan bestämmelse likväl vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt Svensk lag och den obestridliga delen ska anses vara avskild från dessa villkor, sådan bestämning ska inte påverka giltigheten och verkställigheten av övriga övriga bestämmelser.

AVSNITT 16 - UPPSÄGNING

Parternas skyldigheter och skulder som uppkommit före uppsägningsdagen ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.
Dessa användarvillkor anses giltiga de inte uåpphört på bestämmelse av oss.Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att anmäla att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.
Om du enligt vårt tycke misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, att följa alla villkor eller bestämmelser i dessa Användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som ska betalas till och med datum för uppsägning och / eller följaktligen kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

AVSNITT 17 – AVTALET I HELHET

Underlåtenhet att utöva eller verkställa någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett upphävande av sådan rättighet eller bestämmelse.
Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller operativa regler som vi lägger upp på denna webbplats eller i fråga om Tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av Tjänsten och ersätter eventuella tidigare eller samtidiga avtal, meddelanden och förslag , antingen muntligt eller skriftligt, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, några tidigare versioner av användarvillkoren).
Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa användarvillkor får inte tolkas mot den som framställer dem.

AVSNITT 18 - BESTÄMMANDE LAG

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller er tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med Svensk lag.

AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTER

Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan.
Vi förbehåller oss rätten att, efter eget godtyckande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att lägga upp uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår hemsida för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår hemsida eller Tjänsten efter inlägget av eventuella ändringar i dessa användarvillkor innebär godkännande av dessa ändringar.

AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMATION

Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på info@parvel.se.
-----